This idea has been archived, contributions have been disabled 

Comments (4)

Karolina Jackson-Ward
Karolina Jackson-Ward

Karolina Jackson-Ward

Level
0
Score
41
Team

Hi Petter,

Thanks for your feedback. We have had this feedback a couple of times before:
http://ideas.projectplace.com/feedbacks/46715-document-list-control-list-of-project-deliveries
http://ideas.projectplace.com/feedbacks/46269-new-report-list-of-documents-directory-listing

This has been discussed at a quality meeting and we have decided to not implement this right now. But here is a way to get a list of the documents and folders in a project:

Please vote for the other ideas as well if you want to increase the chance of us rethinking this decision. It would also be useful to understand what this table/report would be used for.

Best regards,
Karolina

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

jag har provat det exempel som ni ger ovan men det fungerar inte i praktiken när man har en trädstruktur och dessutom funkar printscreen bara på det som visas på skärmen, dvs att om filträdet är för stort som kommer det inte med.
vi jobbar med fastighetstransaktioner och våra klienter efterfrågar möjligheten till en innehållsförteckning för att kunna "bocka av" dokument och för att föra noteringar på ett behändigt sätt. när ett projekt avslutas är det också ofta som de vill ha hela innehållsförteckningen från projektplatsen som bilaga till överlåtelseavtalet för fastigheten eller fastighetsportföljen. /Petter

Karolina Jackson-Ward
Karolina Jackson-Ward

Karolina Jackson-Ward

Level
0
Score
41
Team

Thanks so much for explaining the need further.

/Karolina

DIMELO - SocialCRM software editor