This idea has been archived, contributions have been disabled 

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
41

I seem to have had two "implemented" statuses. This is just a consolidation

Comments (6)

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

Riktigt dåligt, främst eftersom även termer och begrepp i systemet benämns på engelska (vilket alltså inte stämmer med användarens termer). Kommer projektplatsen inte längre att finnas på "lokala" språk? Skulle vara viktigt att veta av strategiska skäl.

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
41

Nej, vi har inga planer att sluta göra språkversioner av Projectplace. / No we have no plans on dropping any local versions of Projectplace.

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

Håller med Anonymous. Vill ha support på svenska!

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
41
Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

The problem is, that I cannot search for help related to e.g. a German key word in the GUI when help is only available for the english GUI key word

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
41

I seem to have had two "implemented" statuses. This is just a consolidation

DIMELO - innovation management specialist