Comments (1)

Leila Rosenstrale
Leila Rosenstrale

Leila Rosenstrale

Level
0
Score
0
Team

Hi Marius, jag är inte säker på vad du menar - beskrivningen visas i mobilappen om du väljer att se detaljer på ett dokument. Menar du i listan av dokument?

DIMELO - innovation management specialist