This idea has been archived, contributions have been disabled 

Comments (3)

Anonymous
Anonymous

Anonymous

Level
0
Score
0

Vore bra om jag då kan lägga in dessa personer i befintliga grupper, går det?

Karolina Jackson-Ward
Karolina Jackson-Ward

Karolina Jackson-Ward

Level
0
Score
41
Team

Du kan skapa grupper av kontakter och grupper av medlemmar, men inte blandade grupper.

DIMELO - social media platform editor